Blog Hľadáme rodičov budúcich prváčikov

Hľadáme rodičov budúcich prváčikov

Ako naši cestičkári rastú v Cestičke, tak aj samotná Cestička rastie s nimi a mení sa.

A preto by sme chceli vyrásť ešte o trocha viac a môcť vám ponúknuť program aj pre školákov, budúcich prvákov, formou vzdelávacej skupinky.

A preto hľadáme rodičov budúcich prvákov na pomoc formou vyplnenia krátkeho dotazníka.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. Ďakujeme.