Kráčame spolu za poznaním 

Sme lesná škôlka a komunita. S nami trávia deti svoj čas prevažne von, s rešpektom k sebe aj okoliu.

Čo máme nové?

Prihlasovanie na školský rok 2022/2023 je otvorené. Tešíme sa na Vás.

Hľadáme sprievodcu to tímu Cestičky. Zisti viac o pracovnej ponuke.

Čo je Cestička?

Cestička je rodinné miesto pre škôlkarov vo veku od 3 do 6 rokov. Ponúkame program pre malú skupinku detí na 3 alebo 5 dní týždenne. Každý deň chodíme von do prírody, v akomkoľvek počasí,  kráčame po lesných cestičkách za poznaním…

o com

Vecí a javov okolo nás

Príroda je zdrojom nekonečných objavov a pokoja, stimuluje všetky zmysly a poskytuje neobmedzený priestor pre slobodný pohyb, voľnú hru či kreativitu. Je hodná nášho obdivu aj ochrany.

o com 2

Seba samého

V prostredí prijatia a láskavých hraníc si dieťa buduje zdravú sebaúctu, spoznáva vlastné limity či sa učí zvládať svoje emócie.  

o com 4 .

Vzťahov s druhými

Vzťahy medzi deťmi, sprievodcami a rodičmi stojace na rešpektujúcom prístupe a vzájomnej dôvere dáva deťom správne vzory do medziľudských  vzťahov.

Naše hodnoty