Náš deň v Cestičke

Čo najviac času trávime von a to naozaj za každého počasia. Náš harmonogram je sčasti variabilný. Závisí od zvolenej trasy a počasia. Objavujeme okolitú prírodu (lesy, lúky) alebo využívame záhradu patriacu k nášmu zázemiu. Keď je príjemne, desiatu a olovrant jeme tiež von. S ich prípravou pravidelne pomáhajú aj deti. Obed a poobedný oddych sú stabilné bloky, ktoré máme v interiéri. 

Program sme usporiadali tak, aby bol v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy a aby dosahoval stanovené krátkodobé aj dlhodobé ciele.  

7:15 - 8:30
Príchod, voľná hra detí
8:30 - 9:00
Ranný kruh a téma dňa
9:00 - 9:30
Desiata
9:30 - 11:30
Pobyt von, vyrážame do lesa
11:30 - 12:00
Čas na obed
12:00 - 13:00
Voľná hra, divadielko

Možnosť vyzdvihnúť deti

13:00 - 15:00
Oddych / pokojné aktivity (čítame, tvoríme, a pod.)
15:00 - 15:30
Olovrant
15:30 - 16:00
Voľná hra