Naše hodnoty

Montessori pedagogika

Montessori pedagogika je pre nás predovšetkým spôsob myslenia. Pozeráme sa na detí ako jedinečné osobnosti, ktoré sprevádzame na ich ceste osobného rozvoja. Preto nie sme učitelia, ale sprievodcovia. Dieťa podľa Márie Montessori je prameň, ktorý sa má nechať vytrysknúť. V prostredí prírody deti nachádzajú pokoj a nie sú ničím vyrušovaní. Prihliadame na ich vlastné tempo a ich jedinečné sklony a záujmy. Aj v našom domčeku sme prostredie upravili tak, aby rozvíjali vlastnú samostatnosť. Pri vedení k samostatnosti rastie ich sebaúcta a sebadôvera.

Rešpekt

Ľudská dôstojnosť je vrodená, a teda rešpektujeme individuálne rozdiely a potreby dieťaťa. Správame sa k deťom rovnako slušne a s úctou ako k dospelým. Individuálnym prístupom a spôsobom primeraným ich veku, chceme deti viesť k zodpovednosti. K zodpovednosti k sebe samému, za svoje správanie a jeho dôsledky. Zároveň láskavo komunikujeme a dodržiavame hranice či spoločne dohodnuté pravidlá, ktorými si z klubu vytvárame bezpečné miesto.

Zážitková pedagogika

Podporujeme prirodzenú zvedavosť detí a vedieme ich formou vlastného zážitku objavovať  svet okolo seba. Mať možnosť testovať, skúšať, tvoriť, mýliť sa. Dávame priestor aj voľnej hre. Naši učitelia a učiteľky sú akýmisi sprievodcami, ktorí vnímavo pozorujú a reflexiou pomáhajú deťom uvedomiť si, čo sa práve naučili. Vďaka vlastnej skúsenosti a prežitým emóciám, dokážu deti intenzívnejšie vnímať nové informácie a uložiť si ich hlbšie do pamäti. Učíme pre život a užívame si detstvo.

Outdoor pedagogika a ekológia

Môcť skákať do blata, liezť po stromoch či pestovať si vlastnú záhradku. Príroda je pre nás druhé najlepšie miesto pre zdravý rast a rozvoj dieťaťa (hneď po rodičovskej náručí). Je plná podnetov, výziev či krásy. Pozýva k slobode a napĺňa pokojom. Väčšinu času trávime von, v akomkoľvek počasí. Zároveň deti vedieme k tomu, prečo a ako si prírodu vážime, ako sa o ňu staráme. Triedime odpad, používame prírodné materiály, radi nakupujeme kvalitne aj z druhej ruky, vedieme k materiálnemu minimalizmu. Náš klub nie je o hračkách, ale o zážitkoch a vzťahoch.

Čas na čítanie

Do denného rituálu sme zaradili čítanie obsahovo, ale aj ilustračne kvalitných detských knižiek. Vnímame, že vďaka príbehom, sú deti vnímavejšie a citlivejšie na okolitý svet a rastie u nich empatia pre ľudské osudy. Medzi ďalšie benefity patrí, že deti získavajú vedomosti a jazykové zručnosti, ale podporujú aj svoju fantáziu, motiváciu, zvedavosť a pamäť. Všetky elementy, ktoré budú potrebovať pri učení sa v škole. Tento čas je nielen zmysluplný, ale buduje aj dôverné vzťahy medzi deťmi a sprievodcami.

Hejného matematika

V lese je možné nájsť veľa nápadov a inšpirácií na rozvíjanie matematických predstáv u detí, napríklad triedenie podľa tvaru, veľkosti, farby, precvičovanie pojmov dlhší-kratší, zoznamovanie sa so základmi geometrie alebo kombinatoriky. Deti pomocou vhodne zvolených úloh objavujú matematiku samé alebo s ostatnými deťmi. Deti nachádzajú súvislosti a vzťahy a prichádzajú k vlastným záverom. Takýto proces učenia matematiky vedie detí k logickému mysleniu, k schopnosti kriticky myslieť, analyzovať problémové situácie, ale aj tvorivo ich riešiť.